Rapporter 2005

Publisert 26. apr. 2011 13:04

Evaluering av datakvaliteten til "Statusrapportskjemaet" - et måleinstrument for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (Masteroppgave i helsefagvitenskap, UiO)