Rapporter

Publisert 2. mars 2022 11:19

I mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon at covid-19 var en pandemi, og Norge stengte ned. En tidligere undersøkelse gjennomført sommeren 2020 blant klinikere i spesialisthelsetjenesten med ansvar for legemiddelassistert rehabilitering (LAR), viste at LAR-tiltakene i Norge raskt tilpasset seg i den første fasen av pandemien.

Publisert 23. feb. 2021 14:20

2020 ble annerledesåret for de fleste av oss; både for personer som bruker rusmiddel, personer i rusbehandling, ansatte i rusfeltet og oss som jobber på SERAF.

Publisert 16. feb. 2021 11:09

Det er viktig at LAR skal være tilpasset de til enhver tids forekommende behov for forebygging og behandling, og erfaringene i behandlingssystemet står sentralt for å belyse omfang og klinisk praksis.  Helsedirektoratet har på denne bakgrunnen ønsket en registrering av om tiltakene har tilpasset tilbudet til situasjonen og en vurdering av erfaringene i tiltakene om smertestillende som utgangspunkt for LAR behandling.