Rapporter

Publisert 12. des. 2019 11:20

Denne rapporten sammenstiller kunnskap om innsatte som sitter i fengsel i Oslo og pasienter som mottar rusbehandling i Oslo.

Publisert 14. nov. 2019 09:30

En kunnskapsoppsummering utført av SERAF på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Publisert 8. nov. 2019 09:32

Med utgangspunkt i et oppdrag fra Helsedirektoratet har SERAF og NKTSB utarbeidet en rapport om lavterskel LAR-tilbud ved LAR-tiltakene i Norge. 

Publisert 6. juni 2019 10:34

Statusrapporten for 2018 er nå ferdig og er tilgjengelig for nedlasting. SERAF utarbeider årlig nasjonal statusrapport for LAR på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Publisert 8. juni 2018 09:22

Statusrapporten for 2017 er nå ferdig og er tilgjengelig for nedlasting.

Publisert 11. mai 2018 13:38

Denne rapporten er en kunnskapsoppsummering som opprinnelig ble utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet til en konsensuskonferanse 13.-14. juni 2017 for å vurdere retningslinjene for bruk av opioider i behandlingen av gravide kvinner med opioidavhengighet. 

Publisert 4. jan. 2018 10:42

Statusrapportene har i flere år vist en nokså konstant kjønnsfordeling og en langsomt økende gjennomsnittsalder. Betydningen av disse forholdene har imidlertid ikke vært undersøkt. I denne rapporten setter vi søkelys på variasjoner og resultater fordelt på alder og kjønn.

Last ned rapporten her (pdf)

Publisert 7. juni 2017 14:56

Statusrapporten for 2016 er nå ferdig og kan lastes ned.

Klikk her for å laste ned Statusrapporten 2016 (pdf)

Publisert 5. apr. 2017 09:36

Dette notatet er utarbeidet i regi av SERAF på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målgruppen for notatet er helsearbeidere som er i kontakt med brukere av rusmiddel.

Publisert 7. feb. 2017 10:31

Forskere ved Senter for senter for rus- og avhengighetsforskning, Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssykehus har i fellesskap gjennomgått kunnskapsgrunnlaget for heroinassistert behandling (HAT).

Les hele rapporten her (pdf)

Publisert 17. aug. 2016 22:00

Resultater fra the norwegian offender mental health and addiction study (NorMa).

Rapporten kan lastes ned her (pdf)

Publisert 1. juni 2016 13:00

Statusrapporten for 2015 er nå ferdig og kan lastes ned.

Klikk her for å laste ned Statusrapporten 2015 (pdf)

Publisert 15. juni 2015 12:49

Statusrapporten for 2014 er nå ferdig og kan lastes ned.

Publisert 14. apr. 2015 13:06

Denne rapporten er skrevet av SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning) i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Rapporten sammenstiller kunnskap om overdosedødsfall som kan tilskrives andre rusmidler enn opioider.

I rapporten, er også andre dødsfall enn overdoser beskrevet, og disse omtales som ”ikke-opioide rusmiddelrelaterte dødsfall”.

Klikk her for å lese hele rapporten (pdf)

 

Publisert 3. nov. 2014 11:04

Denne rapporten studerer narkotikarelaterte dødsfall i de tre danske kommunene; København, Aarhus, og Odense.

Publisert 9. sep. 2014 11:59

En gjennomgang av foreliggende forskning og drøfting av forskningens implikasjoner for eksisterende retningslinjer.

Publisert 1. aug. 2014 16:13

En farmakoepidemiologisk studie med data fra reseptregisteret

Publisert 30. mai 2014 11:03

Statusrapporten for 2013 er nå ferdig og kan lastes ned.

Publisert 13. sep. 2013 15:16
Publisert 21. juni 2013 15:06

Statusrapporten for 2012 er nå ferdig og kan lastes ned.

Publisert 20. des. 2012 12:57

En oversikt over litteraturen aktuell for LAR i 2011.

Publisert 18. mai 2012 11:56

Statusrapporten for 2011 er nå ferdig og kan lastes ned.

Publisert 26. apr. 2012 10:49

SERAF's årsrapport for 2011 kan nå lastes ned.

Publisert 18. jan. 2012 11:40

SERAF's årsrapport for 2010 er klar for nedlasting

Publisert 30. juni 2011 16:56

Statusrapport for 2010 er nå klar til nedlasting