2019

Publisert 12. des. 2019 11:20

Denne rapporten sammenstiller kunnskap om innsatte som sitter i fengsel i Oslo og pasienter som mottar rusbehandling i Oslo.

Publisert 14. nov. 2019 09:30

En kunnskapsoppsummering utført av SERAF på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Publisert 8. nov. 2019 09:32

Med utgangspunkt i et oppdrag fra Helsedirektoratet har SERAF og NKTSB utarbeidet en rapport om lavterskel LAR-tilbud ved LAR-tiltakene i Norge. 

Publisert 6. juni 2019 10:34

Statusrapporten for 2018 er nå ferdig og er tilgjengelig for nedlasting. SERAF utarbeider årlig nasjonal statusrapport for LAR på oppdrag fra Helsedirektoratet.