Rapporter 2004

Publisert 26. apr. 2011 13:03

Comparative overview of public nuisance features with regard to open drug scenes and different approaches taken by European Countries to address them (Paper prepared to Pomidou group meeting Strasbourg November 18th -19th 2004)

Publisert 26. apr. 2011 13:03

Legemiddelassistert rehabilitering - En livslang behandling? Hvor lenge er pasientene i behandling? Hvorfor slutter de og hva skjer med dem som slutter?

Publisert 26. apr. 2011 13:03

Hvor mange hvor? Oversikt i landet, helseregioner og fylker for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering 1998-2003

Publisert 26. apr. 2011 13:03

Hvilken praksis har MAR-tiltakene for avvenning før oppstart og hvorledes gjennomføres dette? Tilbakemeldinger fra tiltakene 2003