Rapporter 2010

Publisert 26. apr. 2011 13:06

De første LAR-sentrene ble åpnet i Norge 1998 men tilbudet ble først landsdekkende i 1999. LAR arbeidet lenge på et grunnlag av midlertidige rundskriv og tolkninger av eksisterende forskrifter. Helsedepartementet har nå utarbeidet spesifikke forskrifter og Helsedirektoratet har utarbeidet spesifikke retningslinjer for LAR som er gjort gjeldende fra 2010. Disse retningslinjene viderefører en utvikling som har preget LAR lenge.

Publisert 26. apr. 2011 13:06

Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF er et universitetstilknyttet forskningssenter for klinikknær rusmiddelforskning.