2018

Publisert 8. juni 2018 09:22

Statusrapporten for 2017 er nå ferdig og er tilgjengelig for nedlasting.

Publisert 11. mai 2018 13:38

Denne rapporten er en kunnskapsoppsummering som opprinnelig ble utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet til en konsensuskonferanse 13.-14. juni 2017 for å vurdere retningslinjene for bruk av opioider i behandlingen av gravide kvinner med opioidavhengighet. 

Publisert 4. jan. 2018 10:42

Statusrapportene har i flere år vist en nokså konstant kjønnsfordeling og en langsomt økende gjennomsnittsalder. Betydningen av disse forholdene har imidlertid ikke vært undersøkt. I denne rapporten setter vi søkelys på variasjoner og resultater fordelt på alder og kjønn.

Last ned rapporten her (pdf)