Rapporter 2014

Publisert 3. nov. 2014 11:04

Denne rapporten studerer narkotikarelaterte dødsfall i de tre danske kommunene; København, Aarhus, og Odense.

Publisert 9. sep. 2014 11:59

En gjennomgang av foreliggende forskning og drøfting av forskningens implikasjoner for eksisterende retningslinjer.

Publisert 1. aug. 2014 16:13

En farmakoepidemiologisk studie med data fra reseptregisteret

Publisert 30. mai 2014 11:03

Statusrapporten for 2013 er nå ferdig og kan lastes ned.