SKR-rapport 2/2002

MAR i Norge - Utvikling, utfordringer og perspektiver

Last ned rapporten her

Nasjonalt møte for regionale sentre og tiltak besluttet på møte i Trondheim 30.08.02 å nedsette en plangruppe for et notat som skal legges til grunn for videre drøftinger og utviklingsarbeid. Mandatet slik det var utformet i referatet, legger vesentlig vekt på videre mandat for gruppen og på tanker om utviklingen i MAR i Norge. Notatet skulle legges frem på neste nasjonale møte.

 

Av Wenche Haga, Reidar Hole, Guri Spilhaug, Tone Gurrik, Helge Waal
Publisert 26. apr. 2011 13:03 - Sist endret 30. mai 2016 11:35