SKR-rapport 2/2004

Hvilken praksis har LAR-sentrene for utskrivning? Tilbakemelding fra tiltakene 2003

Legemiddelassistert rehabilitering sikter mot rusfrihet og sosial- og/eller yrkesmessig rehabilitering med mål definert i rundskriv IK-15/2000, I-35/2000, I-33/2001, I-5/2003. Rundskrivene inneholder også kriterier for utskrivning: absolutte: vold, trusler og salg og relative: ukorrigerbart rusmiddelbruk, manglende samarbeid, manglende rehabiliteringseffekt. Disse kriteriene er moderert i rundskriv I-35/2000 ved begrepet ”forholdsmessighet” for begge kriterietyper. Det er understreket at utskrivningene skal være faglig begrunnet og ikke være disiplinærtiltak.

Last ned PDF

Av Helge Waal
Publisert 26. apr. 2011 13:03 - Sist endret 20. mai 2011 15:54