SKR-rapport 3/2004

Hvilken praksis har LAR-sentrene for søknadsarbeidet?

Da Stortinget i 1997 besluttet at metadonassistert rehabilitering (MAR), som nå kalles legemiddelassistert rehabilitering (LAR), skulle bli et landsomfattende tilbud til opiatavhengige, ble det samtidig bestemt at tilbudet skulle bygge på gjeldende lovgivning og ansvarsforhold. Det skulle legges opp som et forpliktende samarbeid mellom helse- og sosialtjenesten etter en nasjonal modell som sikret forsvarlighet og systematikk.

Last ned PDF

Av Mona Baadstøe Hansen, Helge Waal
Publisert 26. apr. 2011 13:03 - Sist endret 20. mai 2011 15:54