SKR-rapport 4/2004

Statusrapport for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering 2002-2003

Last ned rapporten her

De regionale sentre og tiltak for legemiddelassistert rehabilitering gjennomfører en årlig statusundersøkelse. Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer har til dette formålet utviklet et skjema i samarbeid med de nasjonale tiltakene.

Skjemaet skal fylles ut av den enkelte pasients hovedkontakt mellom 15. oktober og 15. november. Dersom behandlingen er avsluttet tidligere i året, skal det rapporteres for avslutningstidspunktet.

Skjemaet har spørsmål om pasientens situasjon når det gjelder arbeid, inntekt, fritid, bolig og nettverk, og om de pågående behandlingstiltakene slik som type psykososiale tiltak, medikamentvalg og dosering, utleveringsordning og kontrollordninger.

Det skal også rapporteres om bruk av rusmidler siste 30 dager og om kriminalitet, overdoser og selvmordsforsøk siste år. Skjemaene ble utprøvd i en pilotstudie i 2001 og brukt første gang i 2002 med rapportering fra hele landet bortsett fra Rogaland.

 

Av Mona Baadstøe Hansen, Hege Kornør, Helge Waal
Publisert 26. apr. 2011 13:03 - Sist endret 30. mai 2016 11:34