SKR-rapport 5/2004

Hvor mange hvor? Oversikt i landet, helseregioner og fylker for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering 1998-2003

Stortinget vedtok i 1997 at det skulle opprettes et nasjonalt landsdekkende tilbud om metadonassistert rehabilitering. Arbeidet begynte i 1998, og fra 1999 har det vært tilbud om det som nå kalles Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i alle helseregioner. Etter ønske fra Sosial- og helsekomiteen i Stortinget er det besluttet at tilbudet skal evalueres. Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer ved Psykiatrisk institutt, Universitetet i Oslo er opprettet for kompetanseutvikling og forskning i forhold til behandling av helserelaterte problemer knyttettil rusmiddelbruk. Seksjonen er samlokalisert med MAR Øst, som er Nasjonalt kompetansesenter for legemiddelassistert rehabilitering, og fungerer som sekretariat for nasjonale møter mellom de ulike regionale sentre og tiltak. Seksjonen har fått i oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet å gjennomføre en delevaluering med utgangspunkt i nasjonale registre og undersøkelser knyttet til MAR Øst.

Last ned PDF

Av Mona Baadstøe Hansen, Helge Waal
Publisert 26. apr. 2011 13:03 - Sist endret 20. mai 2011 15:47