SKR-rapport 6/2004

Legemiddelassistert rehabilitering - En livslang behandling? Hvor lenge er pasientene i behandling? Hvorfor slutter de og hva skjer med dem som slutter?

Stortinget besluttet i 1997 at det skulle bygges ut et nasjonalt tilbud til heroinavhengige med bruk av metadon som stabiliserende virkemiddel. Tilbudet skulle bygges på to forsøksprosjekter, HIV-Met og MiO, begge i Oslo, og utformes etter en rehabiliteringsmodell. Metadonassistert rehabilitering som nå kalles legemiddelassistert rehabilitering sikter mot rusfrihet og sosial- og/eller yrkesmessig rehabilitering med mål definert i rundskriv IK-15/2000, I-35/2000, I-33/2001, I-5/2003.

Last ned PDF

Av Mona Baadstøe Hansen, Sverre Moen, Helge Waal
Publisert 26. apr. 2011 13:03 - Sist endret 24. mai 2011 10:07