SKR-rapport 7/2004

Bidrag til evaluering av legemiddelassistert rehabilitering i Norge

Helt frem til slutten av 1990-tallet ble bruk av metadon i behandling av opioidavhengige møtt med sterk motvilje i store deler fagmiljøet, inkludert leger (1;2). To forsøksprosjekter viste imidlertid at vedlikeholdsbehandling var nyttig både for HIV-smittede pasienter og pasienter som hadde hatt stadige tilbakefall etter medikamentfri behandling (3-5). Stortinget vedtok i 1997 opprettelsen av et landsdekkende tilbud om det som nå kalles Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) på grunnlag av forprosjektene og tilpasset rådende vurderinger og holdninger i Norge.

Last ned PDF

Av Mona Baadstøe Hansen, Hege Kornør, Helge Waal
Publisert 26. apr. 2011 13:03 - Sist endret 24. mai 2011 10:07