SKR-rapport 1/2005

Evaluering av datakvaliteten til "Statusrapportskjemaet" - et måleinstrument for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (Masteroppgave i helsefagvitenskap, UiO)

Last ned rapporten her

Formål

Hensikten med studien var å evaluere datakvaliteten til det norske Statusrapportskjemaet, et standardisert måleinstrument for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Dataene fra instrumentet blir benyttet på et sammenstilt nivå, og har vært brukt som datagrunnlag for flere evalueringsrapporter samt evaluering av regionale og nasjonale forskjeller.

Måleinstrumentet inneholder 53 variabler om pasientens aktuelle demografiske forhold og medikamentelle tilbud, kontakt med hjelpeapparatet, stoff- og alkoholbruk samt kriminell aktivitet. Skjemaet besvares av klinikere. På bakgrunn av dette ønsket en å systematisk kartlegge hvorvidt utfyllerne kjente pasientens situasjon, og estimere interraterreliabiliteten til skårene. Utvalget besto av 20 utfyllerpar.

 

Av Margit Vånar
Publisert 26. apr. 2011 13:04 - Sist endret 30. mai 2016 11:32