SKR-rapport 1/2007

LAR i Norge - Statusrapport 2006

Last ned Statusrapporten 2006

Den årlige Statusrapporteringen fra LAR-tiltakene er nå blitt godt innarbeidet og gir mulighet til utviklingsarbeid og kvalitetssikring.

Med noe forbehold om datakvalitet og tolkningsmuligheter, er årets rapport også tenkt som instrument for styring og planlegging til sentrale myndigheter og ansvarlige helseforetak.

 

Av Helge Waal, Thomas Clausen, Carl Aamodt, Pål H Lillevold
Publisert 26. apr. 2011 13:05 - Sist endret 30. mai 2016 11:30