Årsrapport 2007

Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer/SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning kan se tilbake på et år med mange nye muligheter og utfordringer. Sett under ett har året 2007 vært preget av stor aktivitet på flere plan.

I oktober 2007 ble det inngått avtale mellom Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo om å opprette nytt nasjonalt senter for klinikknær rusmiddelforskning, SERAF. Senteret ble opprettet med grunnlag i tidligere Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer og vil med utvidelsen være en nasjonal drivkraft i utviklingen av rus- og avhengighetsforskning.

Virksomheten i 2007 har i stor grad vært preget av arbeidet med å etablere det nye senteret. Utarbeiding av sentersøknad, utlysning av inntil 14 nye stillinger, etablering av eget fagråd, definering av tematiske forskningsområder, opprettelse av ny hjemmeside og oppføring av nytt bygg er noen av oppgavene som er påbegynt i 2007. I året som har gått har vi også videreutviklet både eksisterende og nye forskningsprosjekter, nettverk og undervisningsvirksomhet. Vi har  knyttet til oss nye forskere, gjennomført en rekke kurs og konferanser og utarbeidet søknad om opprettelse av mastergrad innenfor rus- og avhengighetsproblematikk. Arbeidet med å videreutvikle og styrke senteret  i forhold til overnevnte oppgaver vil prege virksomheten i tiden fremover.
 
Last ned hele årsrapporten i PDF

Av Bjørnulf Arntsen
Publisert 26. apr. 2011 13:05 - Sist endret 23. juni 2011 14:08