SERAF-rapport 1/2008 - Statusrapport 2007

Den årlige Statusrapporteringen fra LAR-tiltakene er nå blitt godt innarbeidet og gir mulighet til utviklingsarbeid og kvalitetssikring selv om det bør tas noe forbehold for datakvalitet og tolkningsmuligheter

Last ned Statusrapporten 2007 her

LAR er nå som tidligere gjenstand for offentlig debatt, tidvis av kritisk karakter. Det er ønskelig at denne debatten bygger på fakta. Rapporten vil derfor bli sendt til media og brukerorganisasjoner med et optimistisk ønske om at rapporten vil inngå i debatten.

Den nasjonale LAR-statistikken blir av samme grunn tatt med i innledningen sammen med en oversikt over ressursbetingelsene.

 

Av Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold, Helge Waal
Publisert 26. apr. 2011 13:05 - Sist endret 30. mai 2016 11:28