SERAF rapport nr 2/2016 - Rusmiddelbruk og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel

Resultater fra the norwegian offender mental health and addiction study (NorMa).

Rapporten kan lastes ned her (pdf)

Publisert 17. aug. 2016 22:00