Notat - Bruk av rusmidler på ulike måter – ulik risiko

Dette notatet er utarbeidet i regi av SERAF på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målgruppen for notatet er helsearbeidere som er i kontakt med brukere av rusmiddel.

Formålet med notatet er å belyse risiko knyttet til bruk av ulike rusmiddel og på ulike måter.

Det vurderes som hensiktsmessig at helsepersonell som er i kontakt med brukere av rusmiddel har kompetanse på og kan informere og veilede brukeren i en tryggest mulig inntaksmåte av rusmiddel.

Notatet skal ikke leses som en oppfordring til å bruke rusmiddel, snarere tvert om.

Last ned notatet her (pdf)

 

 

 

Publisert 5. apr. 2017 09:36 - Sist endret 25. aug. 2017 09:36