SERAF rapport nr 2/2018 - Exit LAR - En kunnskapsoppsummering

Denne rapporten er en kunnskapsoppsummering som opprinnelig ble utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet til en konsensuskonferanse 13.-14. juni 2017 for å vurdere retningslinjene for bruk av opioider i behandlingen av gravide kvinner med opioidavhengighet. 

Oppdaget var å innhente og systematisere internasjonal og nasjonal kunnskap om metoder og resultater i avvenning fra OMT/LAR – kan man og skal man slutte i LAR? 

Denne kunnskapsoppsummeringen vurderes som nyttig ut over konsensuskonferansen og gjøres med dette tilgjengelig som en SERAF/NKTSB-rapport. 

Rapporten er ajourført i forhold til statistikk for norsk LAR, men er ellers ikke endret.

Last ned hele rapporten her

 

 

Publisert 11. mai 2018 13:38 - Sist endret 11. mai 2018 13:38