SERAF rapport nr 3/2018 - Statusrapport 2017

Statusrapporten for 2017 er nå ferdig og er tilgjengelig for nedlasting.

Klikk her for å laste ned Statusrapporten for LAR 2017 (pdf)

Forord

Det er nå 20 år siden Stortinget vedtok at metadonassistert rehabilitering - senere legemiddelassistert rehabilitering - skulle utbygges som et landsdekkende tilbud.  LAR har i denne tiden gjennomgått en betydelig utvikling og fremstår i dag som en hjørnestein i rusbehandlingen.  Denne rapporten er noe utvidet og endret og tar sikte på sette utviklingen inn i en historisk kontekst med økt vekt på utviklingen over tid.  Rapporten er dessuten utvidet med ett kapittel om betydningen av alder og kjønn. 

Det er naturlig at statusrapporten etter 20 år brukes som grunnlag for vurdering av hvor behandlingen i dag står og hvor utvikling går og bør gå.  Hvert kapittel inneholder derfor en vurdering av status og situasjon.  Ønsket er at disse vurderingene skal gi grunnlag for debatt og samlet gi et grunnlag for reformer og videre utvikling.

Rapporten er som tidligere år et resultat av en slags nasjonal dugnad hvor hvert LAR-tiltak beskriver status for hver enkelt pasient og innhenter data på spesifiserte områder som mortalitet og morbiditet.  Denne status kan og skal brukes til kvalitetssikring av behandlingen og gi grunnlag for å vurdere om den enkeltes behandling er på riktig kurs og om det er behov for endringer.

Vi takker for en betydelig innsats fra LAR-ansatte over hele landet og for samarbeid med LAR-tiltakene og med Helsedirektoratet.

 

 

 

 

Publisert 8. juni 2018 09:22 - Sist endret 8. juni 2018 09:22