SERAF rapport 4/2019 - Insatte og pasienter i rusbehandling med tilknytning til Oslo

Denne rapporten sammenstiller kunnskap om innsatte som sitter i fengsel i Oslo og pasienter som mottar rusbehandling i Oslo.

Rapporten baserer seg på data fra to ulike studier ved SERAF: NorMA (The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study) og NorComt (Norsk kohort av pasienter i legemiddelassistert rehabilitering og annen rusbehandling).

Rapporten er skrevet av SERAF og finansiert av OsloForskning, ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Last ned rapporten her (pdf)

 

 

Publisert 12. des. 2019 11:20 - Sist endret 12. des. 2019 11:20