SERAF årsrapport 2020

2020 ble annerledesåret for de fleste av oss; både for personer som bruker rusmiddel, personer i rusbehandling, ansatte i rusfeltet og oss som jobber på SERAF.

Les hele rapporten her (pdf)

Covid-19 pandemien har for oss på SERAF ført til at planlagt aktivitet som seminarer og konferanser er blitt utsatt, avlyst eller endret til digitale format. Vi har i store deler av året hatt hjemmekontor, og deltatt i møter og dialog med kolleger og samarbeidspartnere gjennom videokonferanse. Vi har lært oss mer om praktisk bruk av digitale verktøy i prosjektarbeid enn vi kunne fra før, dette skal vi ta med oss videre i fremtidig samarbeid. Vi har også erfart hvor viktige de daglige tradisjonelle møtene med kolleger og samarbeidspartnere er, nå som vi en periode ikke kan opprettholde dette. Jeg ser frem til en tid, om ikke så lenge håper jeg, hvor vi igjen kan ha mer normalt samvær på arbeidsplassen vår igjen.

Når jeg i dag ser tilbake til 2018 hvor vi hadde et heldagsseminar med tittelen «SERAF i 10 år», som markering for at den 10-årige NFR bevilgningen vår ble avsluttet, er mye annerledes og en del svært gjenkjennbart ved SERAF. I 2018 var SERAF i en krevende nedskaleringsfase; vår strategiske satsning var å satse mer på søknader om eksterne midler enn tidligere, og å spisse oss i retning av våre særlige fortrinn, som blant annet var våre utstrakte faglige nettverk og vår kompetanse på registerbasert forskning.

På det seminaret presenterte jeg en liste med fremtidige tematiske satsningsområder for oss på SERAF. På den listen stod det blant annet; Heroinassistert behandling (HAB), Ny nasjonal overdosestrategi, Tablett opioider og økt fokus på nordisk samarbeid.  

I dag på slutten av 2020 er jeg både glad og stolt, når jeg ser at vi på SERAF i fellesskap har hatt suksess med vår strategi og satsninger. Vi har, sammen med partnere fra våre nettverk nasjonalt og internasjonalt, klart å tiltrekke oss en rekke store eksterne bevilgninger for vår forskning. Bare i 2020 har vi mottatt to meget viktige og store bevilgninger, nettopp innen våre satsningsområder; HAB og tablett opioider. I prosjektene våre har vi i dag et mye sterkere og mer formalisert nordisk samarbeid enn tidligere. SERAF har viktige oppdrag i andre runde av Nasjonal overdosestrategi med vår aktivitet i Naloksonprosjektet.

I 2020 har vi nådd flere av våre mål og hatt stor aktivitet på tross av pandemien. Men vi har fortsatt flere mål å strekke oss etter. Vi er involvert i nye større prosjektsøknader i samarbeid med andre, og vi jobber med å sette oss nye faglige prioriteringer for fremtiden. Et satsningsområde fremover vil kunne bli forskning på effekten av en mulig ny rusreform. I tillegg skal vi fremover også selvsagt fortsette det viktige arbeidet i våre etablerte prosjekter og innenfor de prioriteringene vi allerede har.

På tross av pandemien og begrensningene den har bidratt til, har vi i 2020 fått utrettet mye viktig arbeid ved SERAF. Jeg retter en stor takk til SERAFs hardtarbeidende ansatte og til alle våre samarbeidspartnere som har bidratt til vårt arbeid. En spesiell takk til våre samarbeidspartnere i en rekke brukerorganisasjoner på rusfeltet som har bidratt i våre prosjekter. Flere representanter fra brukerorganisasjonene har i 2020 bidratt til viktige datainnsamlinger om Covid-19 erfaringer blant personer som bruker rusmiddel. Dette har vært svært viktig og høyt verdsatt innsats som har bidratt til av vi har kunnet forsker mer og lære mer om hvordan Covid-19 har påvirket livene til personer som bruker rusmiddel i Norge.

Som leder ved SERAF er det gledelig å se at vi ved utgangen av 2020 er et robust forskningssenter i vekst og faglig utvikling. Det gode utgangspunktet tar vi med oss og bygger videre på fremover.

Thomas Clausen
Professor, Dr.med.
Leder SERAF

 

 

Publisert 23. feb. 2021 14:20 - Sist endret 23. feb. 2021 14:20