SERAF rapport 2/2021 - Smertestillende opioider som utgangspunkt for LAR behandling i Norge 2020

Det er viktig at LAR skal være tilpasset de til enhver tids forekommende behov for forebygging og behandling, og erfaringene i behandlingssystemet står sentralt for å belyse omfang og klinisk praksis.  Helsedirektoratet har på denne bakgrunnen ønsket en registrering av om tiltakene har tilpasset tilbudet til situasjonen og en vurdering av erfaringene i tiltakene om smertestillende som utgangspunkt for LAR behandling.

SERAF gjennomførte derfor sommeren 2020 en spørreundersøkelse til alle LAR-tiltakene i Norge.  I denne rapporten gir vi en oversikt over situasjonen og erfaringene, knyttet til smertestillende opioider som utgangspunkt for LAR søkning i Norge.

Les hele rapporten her (pdf)

 

 

Publisert 16. feb. 2021 11:09 - Sist endret 16. feb. 2021 11:09