Bruk, besittelse og ruspåvirket kjøring blant innsatte i Norske fengsel 2000-2019

Denne rapporten tar utgangspunkt i data fra PriSUD-prosjektet (Diagnosing and treating substance use disorders in prison) ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo.

Den overordnede målsetningen i PriSUD-studien er å bidra med forskningsbasert kunnskap for å forbedre helsesituasjonen til personer med ruslidelser i fengsel, gjennom å kartlegge rus- og behandlingssituasjonen til innsatte i perioden før, under og etter løslatelse.

Formålet med denne rapporten er å undersøke forekomsten og utviklingen av ulike rusrelaterte lovbrudd blant innsatte i fengsel over en periode på 20 år.

Vi er spesielt interessert i å undersøke de lovbruddene som kan sies å indikere en persons egen rusbruk: bruk og besittelse av rusmidler (Legemiddellovens § 24 og § 31) og ruspåvirket kjøring (Veitrafikklovens § 22).

Les hele rapporten her (pdf)

 

 

Publisert 16. apr. 2021 14:32 - Sist endret 16. apr. 2021 14:33