SERAF rapport 1/2022 - Forebygging og håndtering av covid-19 i LAR-tiltakene i spesialisthelsetjenesten 2021 - Erfaringer og tiltak

I mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon at covid-19 var en pandemi, og Norge stengte ned. En tidligere undersøkelse gjennomført sommeren 2020 blant klinikere i spesialisthelsetjenesten med ansvar for legemiddelassistert rehabilitering (LAR), viste at LAR-tiltakene i Norge raskt tilpasset seg i den første fasen av pandemien.

For å redusere risiko for smitte hos pasienter, ble blant annet sikkerhetsrutinene i LAR endret, og pasienter fikk med seg flere ta-med-hjemdoser av buprenorfin og metadon til selvadministrering. Pasienter ble også pålagt færre rusmiddeltester.

For å få mer kunnskap om erfaringene rundt koronapandemien i 2021, gjennomførte Senter for rus- og avhengighetsforskning, på oppdrag fra Helsedirektoratet, en ny spørreundersøkelse i perioden 14. desember 2021 til 21. januar 2022.

Spørreskjemaet (elektronisk nettskjema) inneholdt 30 spørsmål om ulike tiltak og erfaringer siste 12 månedene.

Nettskjemaet ble besvart av ledere/klinikere ved 23 LAR-tiltak som hadde behandlingsansvar for 7789 (over 90 %) LAR-pasienter ved årsskiftet 2021/2022.

De inkluderte LAR-tiltakene varierte i størrelse, med behandlingsansvar for median 283 pasienter (minimum ni pasienter, maksimum 1100).

Les hele rapporten her (pdf)

 

 

 

Publisert 2. mars 2022 11:19 - Sist endret 2. mars 2022 11:19