Søknad om støtte til utenlandsopphold

I løpet av treårsperioden ved forskerskolen kan NAFALM-stipendiaten søke om støtte til ett forskningsopphold og ett kurs i utlandet. Veiledere til NAFALM-stipendiater kan også søke om støtte til kurs og forskningsopphold i utlandet.

Søknadene behandles fortløpende.

Støtte gis etter følgende satser:

 • Utenlandsopphold inntil to uker:           kr 25.000
 • Utenlandsopphold to uker til 3 mnd:     kr 50.000
 • Utenlandsopphold over 3 mnd:             kr 75.000
 • Støtte til kurs i utlandet:                        kr 30.000
 • NAFALM kan dekke konferanseavgift til relevante konferanser (inntil kr 10.000, gjelder kun stipendiater).

Ved lange forskningsopphold, kan det søkes styringsgruppen om høyere beløp.

Når reisestøtte er innvilget, følges UiOs regler for dokumentasjon av utgifter. Det er kun stipendiatens egne utgifter som kan søkes dekket. Dokumenterte utgifter refunderes i etterkant av oppholdet.

Utenlandsoppholdet må rapporteres i etterkant!

Søknad om støtte

Søknaden må inneholde følgende opplysninger/vedlegg:

 • Sted (institusjon) og kontaktperson ved institusjonen i utlandet.
 • Tidsrom (dato til dato for kortere opphold).
 • Oppholdets relevans for ditt forskningsprosjekt.
 • Invitasjon fra den institusjonen du skal besøke (for studieopphold).
 • Budsjett som viser hva denne reisen/oppholdet vil komme til å koste.
 • Kun ”harde utgifter” vil bli dekket  (flybilletter, husleie)
 • For kurs i utlandet må vi ha bekreftelse på kursplass

Søknaden med vedlegg sendes, gjerne pr. e-post, til

Siri Evju Janssen,  s.e.janssen@medisin.uio.no

eller Anja Brænd, a.m.l.brand@medisin.uio.no

 

Postadresse:

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin
Avdeling for allmennmedisin
Institutt for helse og samfunn
Universitetet i Oslo
Postboks 1130 Blindern
0318 Oslo

Publisert 7. okt. 2013 15:44 - Sist endret 22. nov. 2019 12:25