English version of this page

Forskning ved instituttet

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Doktorgrad og forskerutdanning

Ph.d. i medisin og helsefag

Etter mastergrad kan du ta en ph.d.-grad. Utdanningen er normert til tre år.

Nasjonale forskerskoler

Forskerskolene støtter opp under og utvider opplæringstilbudet ved ph.d.-programmet innen spesielle fagområder.

Forskerlinjen

Et tilbud til medisinstudenter som ønsker å starte med forskning i studietiden.

Scientia Fellows

Scientia Fellows er et internasjonalt postdoktorprogram innen helsefag.

Forskningsaktuelt