English version of this page

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

LAR er en langtidsbehandling av opioidavhengighet med legemidler sammen med psykososiale tiltak.

Om gruppen

LAR har eksistert som et nasjonalt behandlingstilbud for heroinavhengighet siden 1998, og per 2018 er mer enn 7800 pasienter i slik behandling i Norge.

LAR-behandlingen har som siktemål å redusere risiko for sykdom, kriminalitet og dødelighet i målgruppen, men behandlingen søker også å optimalisere pasientenes generelle fungeringsnivå og livskvalitet.

LAR-medikamentene - Metadon og Buprenorfin - er medisiner som ved feilaktig bruk blant personer som ikke er i LAR kan virke som rusmiddel, og i alvorlige tilfeller føre til overdose og død.

Det er viktig å evaluere LAR som behandlingstilbud og undersøke om behandlingens intensjon om risikoreduksjon oppfylles i den gjeldende LAR-modellen i Norge.

Det er flere prosjekter ved SERAF som belyser ulike sider av LAR-behandlingen.

Prosjekter

Publisert 27. jan. 2012 14:34 - Sist endret 16. juni 2021 14:36