English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Medisinsk fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater fakultetet.

Disputaser

25 juni
13:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20
27 juni
13:15, Nye auditorium, Domus medica
28 juni
13:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20