2014 - Side 4

Tid og sted: 12. juni 2014 10:15, Auditoriet i Øyeavdelingen (Bygning 36), Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166

M.Sc. Elisabeth Bø ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Trening som behandling i lys av nyere forskning.

Tid og sted: 12. juni 2014 10:15, Auditorium 1 i Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A

M.Sc Emil Knut Stenersen Espe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Regional myocardial tissue characterization - different MR mapping techniques and their applications.

Tid og sted: 12. juni 2014 10:15, Grønt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Cand. med. Ingun Heiene Tveteraas ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Målrettet EGFR terapi, veien fra "bench-to bedside and back". Hva har vi lært og hva er neste steg?

Tid og sted: 11. juni 2014 10:15, Seminarrom 1 B2.U001 RH, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo.

Cand.med. Ingvild Eidem ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Forekomst og behandling av neonatal hypoglykemi".

Tid og sted: 11. juni 2014 10:15, Auditoriet i Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Andreas Lind ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Progresjon og vertskontroll av HIV og andre kroniske virusinfeksjoner - hva kan immunologien fortelle oss?

Tid og sted: 10. juni 2014 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.sc. Nicole Bethge ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Noncoding RNA and cancer

Tid og sted: 6. juni 2014 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

Master of Arts Michael Hermann Bernhard Lensing ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Konfunderende faktorer: hva er det, når og hvorfor må man kontrollere for det og hvordan kan det gjøres?

Tid og sted: 6. juni 2014 10:15, Kirurgisk auditorium (bygg 4), Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus, Trondheimsveien 235, Oslo

Cand.med. Cecilie Wium ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of intrauterine environments for later development of obesity and type 2 diabetes.

Tid og sted: 6. juni 2014 09:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Anne-Brita Knapskog ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Psykometriske tester i praktisk diagnostikk av demens og depresjon - nytteverdi og fallgruver.

Tid og sted: 5. juni 2014 09:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, Lørenskog

Cand. med. Camilla Haavaldsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Risiko for dødfødsel: Proksimale og distale faktorer og kliniske konsekvenser.

Tid og sted: 4. juni 2014 11:15, Seminarrom A3.3067 RH, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Cand. med. Weiwei Wu ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pros and cons of different high throughput analyses of proteins.

Tid og sted: 4. juni 2014 10:15, Auditorium BU1, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.Sc. Torunn Sletten ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cell penetrating peptides (CPPs); molecular mechanisms regulating their membrane translocation, their natural occurrence and possible applications in research and therapeutics.

Tid og sted: 4. juni 2014 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), 1.etg., Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Kari Anne Sveen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diabetisk kardiomyopati: Forekomst, patogenese, diagnostikk og behandling.

Tid og sted: 3. juni 2014 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Maria Krogseth ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The frailty syndrome - a key to understanding health and disease in the elderly?

Tid og sted: 30. mai 2014 09:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), 1.etg., Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Sigrid Groven ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Epidemiologi, diagnostikk og behandling av stump abdominalskade.

Tid og sted: 28. mai 2014 10:15, Rødt auditorium, 1.et. Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand. Med. Unni Bratlien ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Medisinske og psykososiale behandlingsmetoder ved schizofreni respektive bipolare psykoser.

Tid og sted: 28. mai 2014 10:00, Auditorium 2 (rødt), Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Cand. med. Fredrik Herman Halvorsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydning av simulatortrening for laparoskopisk kirurgi.

Tid og sted: 26. mai 2014 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), 1.etg., Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Irene Grundvold ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tromboemboliske komplikasjoner ved AF og nyere behandlingsmetoder.

Tid og sted: 22. mai 2014 10:15, Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A, 0373 Oslo

M.Sc. Fredrik Alexander Gregersen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The impact of ageing on health care expenditure - demand and supply factors.

Tid og sted: 21. mai 2014 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Kaja Beate Nyquist ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of cytogenetics in hematologic and solid malignancies - state-of-the-art and emerging trends in the era of high-throughput diagnostics

Tid og sted: 20. mai 2014 09:15, Seminarrom 2 (B2.U002), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M.Sc. Astrid Elisabeth Voorham Tutturen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Identification and use of biomarkers for personalized medicine."

Tid og sted: 20. mai 2014 09:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Sc. Frøydis Kristine Bruvik ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Psykososiale intervensjoner for pasienter med demens og deres pårørende i ulike kulturer.

Tid og sted: 19. mai 2014 10:15, Rødt auditorium 2 (B1.U016), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannveien 20, Oslo

Cand.med. Torbjørn Elvsåshagen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Brain plasticity in neuropsychiatric disorders.

Tid og sted: 16. mai 2014 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), 1.etg., Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Karina Hougen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Heart failure: Etiologies, pathophysiologic mechanisms, and challenges in development of novel treatment modalities.

Tid og sted: 15. mai 2014 10:15, Grønt auditorium (US 2501117), Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand. sient. Magnhild L. Pollestad Kolsgaard ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Metabolically healthy obesity; hvordan er langtidsutsiktene for barn med fedme?