Aktuelle saker - Side 7

Publisert 30. jan. 2017 12:47

Fredag 10. februar forsvarer Cand.psychol. Eline Borger Rognli sin avhandling for graden philosophiae doctor: Use of amphetamines and other substances as risk factors for psychosis.

Publisert 11. jan. 2017 14:53

En ny artikkel publisert av forskere fra Sørlandet Sykehus i samarbeid med SERAF, viser at både frivillig- og tvangsbehandling av ruslidelse, fører til bedring av symptomtrykket ved samtidige psykiske plager.

Publisert 9. jan. 2017 11:42

Fredag 20. januar vil M.Sc. Stefania Salvatore forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Application of functional data analysis (FDA) to weekly wastewater data.

Publisert 22. des. 2016 10:00

2016 nærmer seg slutten og det er tid for å se tilbake på året som har gått. På SERAF har 2016 vært et lærerikt og givende år. Slik som i fjor, kommer vi her med en liten oppsummering av noe av det vi har jobbet med.

Publisert 21. des. 2016 15:23

"The Surgeon General" i USA kom med en rapport i høst om bruken av alkohol og rusmidler i USA, titulert "Facing Addiction in America".

Publisert 14. des. 2016 12:58

Hun beskriver seg selv som svært nysgjerrig og en som vil finne ut av hvem, hva, hvordan og hvorfor. Ikke så rart at hennes alternative karrierevei nok ville vært arkeologi. Men før hun får utforsket den delen av sin nysgjerrighet, tar hun en phd i rusmedisin ved SERAF. Bli bedre kjent med Kamni Sharma Haase som er phd-student på naltreksonstudien.

Publisert 18. nov. 2016 12:14

En studie med deltagelse fra SERAF har undersøkt Hepatitt C behandling blant pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Blant nesten 10 000 LAR-pasienter hadde mer enn en tredel en påvist HCV-infeksjon.

Publisert 11. nov. 2016 11:40

Fredag 25. november vil Cand.med. Christian Tjagvad forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Addictive medication in relation to drug treatment and overdose death.

Publisert 12. okt. 2016 12:18

I en ny artikkel fra det såkalte SEWPROF-nettverket har forskere fra SERAF og NIVA (Norsk institutt for vannforskning) deltatt i et internasjonalt samarbeid for å se på verdien av analyser av rusmidler i avfallsvann sammenlignet med andre kilder.

Publisert 7. okt. 2016 10:58

20. og 21. Oktober arrangeres den 11. nasjonale LAR-konferansen på Oslo kongressenter. I år er det stor variasjon i tematikk i både plenum og parallelle sesjoner, fra filosofiske betraktninger om valgfrihet til mer LAR-spesifikke tema.

Publisert 5. okt. 2016 11:04

I en kronikk i VG skriver forskere på fagfeltet, inkludert SERAF-forsker Svetlana Skurtveit, om bruk av opioider i Norge. I USA er det et høyt overforbruk som gir store problemer, mens i Norge er det tvert imot tall som viser at noen får for lite opioider.

Publisert 23. sep. 2016 12:33

Aller helst ville hun vært psykolog på Svalbard, men foreløpig trives hun godt som phd-student i mindre arktiske omgivelser på SERAF. Når hun ikke løser verdensproblemer i lunsjen er hun spesielt opptatt av pasienter med komorbide rusmiddelproblemer og psykiske lidelser, og mer spesifikt ADHD.

Bli bedre kjent med Kristine Fiksdal Abel.