Aktuelle saker ved SERAF - Side 7

Publisert 23. feb. 2016 13:09

SERAF-forsker Svetlana Skurtveit har bidratt i en ny studie som viser at flere unge i alderen 0-17 år bruker psykofarmaka nå enn for ti år siden. Dette er den mest omfattende oversikten over trender i bruk av psykofarmaka blant barn og unge hittil gjort i Norge.

Publisert 17. feb. 2016 07:30

Som barn ønsket hun å bli snekker. Kanskje ikke så rart at hun mener en god forsker bør være lærevillig og bygge på den eksisterende kunnskapen, i tro snekker-ånd.

Bli bedre kjent med Phd-student Ingeborg Skjærvø i månedens Phd-profil.

Publisert 15. feb. 2016 12:32

I en nylig publisert studie har en forskergruppe med kolleger fra Sørlandet Sykehus, Stanford University og SERAF undersøkt hvordan ruslidelser forstås av både ansatte og pasienter i rusfeltet, samt av et utvalg fra den generelle befolkningen i Norge.

Mor og barn
Publisert 8. feb. 2016 14:26

Barneombudet har i krasse ordelag kritisert dagens behandlingspraksis av gravide kvinner i LAR-behandling.

Som et tilsvar til Barneombudet har SERAF publisert en kronikk hvor vi redegjør for relevant forskning på området.

Rektor Ole Petter Ottersen. Foto: Terje Heiestad
Publisert 1. feb. 2016 09:54

Forskning og behandling henger etter, og kan lett bli hengende ytterligere etter dersom vi ikke gjør riktige prioriteringer, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen i sitt nyeste blogginnlegg.

Publisert 8. jan. 2016 08:00

Som SERAFs danske alibi forsker han på bruk av vanedannede legemidler i både Norge og Danmark. Han brenner for å skape et helhetlig dansk rusforskningsmiljø, men moro ville han nok også hatt det som landslagslege for det danske fotballandslaget.

Bli bedre kjent med stipendiat Christian Tjagvad.

Publisert 21. des. 2015 09:30

2015 har vært et svært spennende, lærerikt og produktivt år på SERAF. Her kommer en oppsummering av noe av det vi har holdt på med i året som er gått.

Publisert 26. nov. 2015 13:47

I en ny bok om "Nye Psykoaktive Substanser" (NPS) bidrar forskere fra SERAF med informasjon om denne nye utfordringen innen feltet rusmiddelfeltet. Boka omtaler både hvilke stoffer det er snakk om, hvilken utbredelse bruken har og hvilke utfordringer dette gir innen forebygging og behandling.

Publisert 10. nov. 2015 10:50

Denne uken presenterte Kristine Vinge-Holmquist sin forskerlinjeoppgave «Drug-induced deaths in Oslo 2006-2008; contact with health and social services one year prior to death» ved det medisinske fakultet.