2014 - Side 6

Tid og sted: 21. mars 2014 10:15, Nye auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo

Cand.med. Charlotte Kristensen Knatten ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Congenital malformations in the upper gastrointestinal tract, aetiology, diagnostic, treatment and longterm outcome

Tid og sted: 20. mars 2014 10:15, Auditoriet i forskningsbygget, K-bygget, Radiumhospitalet

Cand. med. Bente Vilming Elgaaen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The origin and pathogenesis of epithelial ovarian cancer - Can new knowledge improve the approach to prevention, screening and treatment?

Tid og sted: 18. mars 2014 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Sigrid Elisabet Medhus ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Amphetamine and metamphetamine related psychosis; course, characteristics and treatment.

Tid og sted: 14. mars 2014 10:00, Store Auditorium (GA02 A1.1001), Domus Odontologica, Sognsvannsveien 11

Cand.scient. Cecilie Jonsgar Sandberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Glioblastom stam-celler: fra basale aspekter til mulige tumor behandlingsstrategier.

Tid og sted: 13. mars 2014 10:15, Aud NN05, Nye Nord, Forskningssenteret, Akershus universitetssykehus, Lørenskog

Cand.polit. Anne-Kari Johannessen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Pasientsentrert tverrfaglig tilnærming når skrøpelige eldre skal hjem fra sykehuset —hvordan få det til?»

Tid og sted: 7. mars 2014 11:00, Nye auditorium 13 (GA01 2015), Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo

Cand.med. Andreas Lossius ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Environmental Risk Factors in Multiple Sclerosis".

Tid og sted: 7. mars 2014 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Sc. André Gottås ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Toxicokinetics of heroin and its metabolites in humans.

Tid og sted: 27. feb. 2014 10:15, Rødt auditorium 2 (B1.U016), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannveien 20, Oslo

Cand.med. Sinan Dheyauldeen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Impact of chronic rare disease on patients quality of life

Tid og sted: 27. feb. 2014 10:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannveien 20, Oslo.

M.Sc. Kari Nytrøen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The prognostic value of measures derived from cardiopulmonary exercise testing (CPET) in heart failure - a review of the current literature.

Tid og sted: 27. feb. 2014 10:15, Grønt Auditorium, Laboratoriebygget (Bygg 25) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166.

M.Sc. Daniel Sachse ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  Omics technologies in diabetes research.

Tid og sted: 26. feb. 2014 10:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Henok Kassahun ved Bioteknologisenteret i Oslo avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Origins and processing of uracil in DNA and roles in human disease

Tid og sted: 21. feb. 2014 10:15, Runde auditorium (GA21 R-105) Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo.

Cand.med. Olivera Casar-Borota ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Autoimmune hypophysitis: pathological and clinical issues.

Tid og sted: 10. feb. 2014 10:15, Rødt Auditorium i Laboratoriebygget (Bygg 25, 1.etg.) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Eva Margrethe Schumacher ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hva er betydningen av tidlig ernæring for senere vekst, utvikling og helse hos for tidlig fødte barn?

Tid og sted: 7. feb. 2014 10:15, Grønt auditorium (B1.U013), Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Cand.med. Hans Kristian Opøien ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Klinisk nytte av måling av Anti-Müllersk Hormon.

Tid og sted: 6. feb. 2014 10:15, Auditoriet i Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Anne Froholdt ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Surgery versus cognitive intervention and exercises for chronic low back pain. Implications for patient selection.

Tid og sted: 6. feb. 2014 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), 1.etg., Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Mia Cathrine Myhre ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan kan vi best avdekke og forebygge barnemishandling i primær- og spesialisthelsetjenesten?

Tid og sted: 6. feb. 2014 10:00, Gamle Festsal, Urbygningen, Karl Johansgt. 47, Oslo

Cand.med. Ellen Kirstine Kjærulff Jepsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The impact of dissociation on the treatment of PTSD.

Tid og sted: 3. feb. 2014 10:15, Rødt Auditorium i Laboratoriebygget (Bygg 25, 1.etg.) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo.

Cand.med. Andres Neset ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hjertelungeredning av barn utenfor sykehus.

Tid og sted: 30. jan. 2014 10:30, Nye auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo

Cand. san. Gro Hjelmeland Grimsbø ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diskutér hva slags metodiske konsekvenser som følger av valget av fenomenologi som teoretisk perspektiv.

Tid og sted: 30. jan. 2014 10:15, Rødt auditorium 2 (B1.U016), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannveien 20, Oslo

Cand.med. Einar Hopp ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Karakterisering av myokard med MRI: hvilke muligheter gir nye kvantitative metoder (T1 mapping)?

Tid og sted: 24. jan. 2014 10:15, Rødt auditorium 2, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannveien 20, Oslo

Cand.med. Charles Filip ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnosis and treatment of Obstructive sleep apnea in children with cleft-lip and palate..

Tid: 24. jan. 2014 10:15

Cand.Med. Hans Henrik Odland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Patogenese ved venstre ventrikkel diastolisk dysfunksjon.

Tid og sted: 24. jan. 2014 10:15, Grønt auditorium i bygg 25, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Ingvild Menes Sørensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Type 1 diabetes in children and adolescents - etiology and prevention?

Tid og sted: 24. jan. 2014 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), 1.etg., Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Bendik Slagsvold Winsvold ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Sleep and headache - pathophysiological aspects

Tid og sted: 21. jan. 2014 10:15, Rødt auditorium 2 (B1.U016), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannveien 20, Oslo

M.Sc. Christine Zimmermann ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of autophagy in neurodegenerative disease.