2017 - Side 6

Tid og sted: 17. mars 2017 09:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Ståle Haugset Nymo ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Inflammation in heart failure - causative or protective?  

Tid og sted: 10. mars 2017 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Mette Seland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kan fatigue forebygges eller behandles?  

Cand.med. Pål Suhrke ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «De tilsiktede gagnlige og de utilsiktede skadelige virkningene av medisinsk screening»

Tid og sted: 8. mars 2017 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.paed. Anita Johanna Tørmoen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What are the important factors for improvement in psychotherapy - a scientific overview.

Tid og sted: 7. mars 2017 12:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus

M.Sc. Pubudu Saneth Samarakoon ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Challenges and benefits of analysing exome sequencing data for studies of genetic and epigenetic factors of disease.

Tid og sted: 7. mars 2017 10:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Vivi Lycke Christensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Effekter av lungerehabilitering på symptombelastningen hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Tid og sted: 7. mars 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

M.sc. Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mixed methods forskning: ulike vitenskapsteoretiske posisjoner og deres muligheter og begrensninger

Tid og sted: 6. mars 2017 10:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus

Cand.med. Monica Dahl Bjørge ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of gene repair in disease and aging of the brain.

Tid og sted: 3. mars 2017 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Marte Grønlie Cameron ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Looking back and looking forwards: What is the clinical evidence to date for palliative radiotherapy for symptomatic soft tissue pelvic tumours, and what clinical outcomes should be standard in future research?

Tid og sted: 3. mars 2017 10:15, Store auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Marte Myhrum ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Økologisk valid tale i støy test.

Tid og sted: 3. mars 2017 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen, Ullevål Sykehus

Cand.med. Mari Nerhus ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Nutritional deficiencies and mental health - causes and implication for treatment.

Tid og sted: 2. mars 2017 10:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus

M.Sc. Babak Asadi-Azarbaijani ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fertility in young cancer survivors: Problems and possibilities.

Tid og sted: 22. feb. 2017 13:0013:45, Rikshospitalet, B1.1017

Martin Johansson holder sin prøveforelesning for stillingen som professor/førsteamanuensis i molekylær patologi, med tittelen: Progenitor cells of the human kidney: their role in kidney regeneration and carcinogenesis

Tid og sted: 17. feb. 2017 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (bygg 11, 1. etg.), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Sigrid Beitland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mobilisering under intensivfasen av kritisk sykdom- har det betydning for behandlingsresultatet (outcome)?

Tid og sted: 17. feb. 2017 10:15, Auditorium Frontbygg, Akershus universitetssykehus

Cand.med. Egil Rørvik Røsjø ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Autoimmune encephalitis - clinical spectrum, mechanisms, and investigations"

Tid og sted: 16. feb. 2017 10:15, Grønt auditorium, Rikshospitalet B

M.Sc. Maryam Amini ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Detection of hypoxia during intensive care and procedures in operating theatre - study design, limitations and future perspectives"

Tid og sted: 15. feb. 2017 10:15, Store auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Silje Fjellgård Jørgensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gut microbiota in the immunocompromised host

Tid og sted: 14. feb. 2017 15:3016:15, Rikshospitalet, B1.1017

Hege Russnes holder sin prøveforelesning for stillingen som professor/førsteamanuensis i molekylær patologi, med tittelen: Molecular classification of cancer

Tid og sted: 14. feb. 2017 10:15, Auditoriet ved Øyeavdelingen ved Ullevål (bygg 36)

Cand.med. Marit Vindal Forslund ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Long‐term consequences of TBI.

Tid og sted: 13. feb. 2017 10:15, Rødt auditorium, Oslo universitetssykehus, Ullevål

M.Sc. Ida Løchting ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Hva er evidensen for de mest vanlige behandlingene av uspesifikke lave ryggsmerter og hvordan kan vi bruke spørreskjema i klinisk praksis i behandling av denne pasientgruppen?»

Tid og sted: 10. feb. 2017 10:15, Store auditorium, Tårnbygget (Bygg 4), Gaustad sykehus

Cand.psychol. Eline Borger Rognli ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Why are some (but not all) drugs of abuse risk factors for psychosis?

Tid og sted: 9. feb. 2017 10:3011:15, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

M.Sc. Aleksandar Stojanovic ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Glaucoma: Types, etiology, pathogenesis, prevention, established and experimental therapy.

Tid og sted: 9. feb. 2017 10:0010:45, Rikshospitalet, A3.3067

Piotr Religa holder sin prøveforelesning for stillingen som professor/førsteamanuensis i molekylær patologi, med tittelen: Finding of targets for future cancer diagnosis.

Tid og sted: 9. feb. 2017 09:1510:00, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

M.Sc. Xiangjun Chen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cataract: Etiology, pathogenesis, prevention, established and experimental therapy.

Tid og sted: 3. feb. 2017 10:15, Blått auditorium 3 (Rikshospitalet B)

Cand.med. Kirsten Strømme Kierulf-Vieira ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Wnt signaling in neuronal development»