2014 - Side 2

Tid og sted: 7. nov. 2014 10:15, Auditorium A1.1001, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10, Oslo

M.Sc.Pharm. Ingrid Kristine Ohm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: On the role of pattern-recognition receptors, an overview.

Tid og sted: 31. okt. 2014 10:15, Store auditorium (Bygg 6), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Thomas Johan Kibsgård ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kronisk smerte; hva er det og hvordan kan det behandles?

Tid og sted: 31. okt. 2014 10:15, Seminarrom 2 (B2.U002), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M.Sc. Janne Maren Strand ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mitochondria in hereditary metabolic disease.

Tid og sted: 31. okt. 2014 09:15, Rødt auditorium 2 (B1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Trine Folseraas ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Autoimmunity of the liver

Tid og sted: 30. okt. 2014 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Arne Vasli Lund Søraas ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Behandlingsalternativer ved invasive infeksjoner med Enterobacteriaceae som produserer ekstendert spektrum beta-laktamase (ESBL-E).

Tid og sted: 30. okt. 2014 10:00, Seminarrrom A3 3067, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Cand.med. Bernward Zeller ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tidlig aldring etter behandling for kreft: Oversikt over nåværende kunnskap og forslag til fremtidig forskning.

Tid og sted: 27. okt. 2014 10:15, Auditoriet, Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Ullernchausseen 70, 0310 Oslo

M.A. David Quigley ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Deriving causal relationships from genomics data. Possibilities and limitations.

Tid og sted: 23. okt. 2014 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gt. 47, Oslo.

Cand.med. Astrid Louise Wester ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Extended spectrum beta-lactamase (ESBL) infeksjoner - etiologi, spredningspotensial og forebygging".

Tid og sted: 21. okt. 2014 10:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20.

Cand. med. Gerd Jorunn Møller Delaveris ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Endokarditt hos injiserende rusmisbrukere: Typer, etiologi, diagnostikk, behandling, komplikasjoner og prognose."

Tid og sted: 17. okt. 2014 10:15, Store auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo.

Cand.med Anne Helbig ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Risk factors for and etiology of intrauterine growth restriction".

Tid og sted: 17. okt. 2014 10:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannveien 20.

Cand.med. Claus Vinter Bødker Hviid ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Future perspectives on primary treatment of septic shock in a world of increasingly multiresistant microbes".

Tid og sted: 13. okt. 2014 10:15, Store auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo.

Cand.med. Embjørg Julianne Wollen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Reactive oxygen  species - good and bad actors".

Tid og sted: 1. okt. 2014 10:15, Auditoriet FOBY, Forskningsbygget, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.Sc. Annette Bentsen Håvik ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Angiogenesis in gliomas: biology, molecular mechanisms and clinical relevance

Tid og sted: 26. sep. 2014 10:15, Hartvig Halvorsens Auditorium, Diakonhjemmet Sykehus, Diakonveien 12, 0370 Oslo

Cand.med. Karen Minde Fagerli ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Development of classification and diagnostic criteria, and how they reflect the clinical and pathogenetic aspects of disease.

Tid og sted: 25. sep. 2014 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (bygg 11), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Jon Birger Haug ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Effects of interventions on antibiotic use in hospitals.

Tid og sted: 24. sep. 2014 10:15, Auditoriet på Stami, Gydas vei 8, Oslo

MD Elina Iordanova Schistad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Clinical assessment of a patient with lumbar radicular pain - the classical basis and new perspectives.

Tid og sted: 23. sep. 2014 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

Cand.med. Hilde Moseby Berge ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pre-participation cardiovascular screening of athletes, what should be done and in which populations?

Tid og sted: 19. sep. 2014 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. John Andreas Bjørneboe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Forebygging av fotballskader.

Tid og sted: 16. sep. 2014 10:15, Store auditorium (Bygg 6), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Per Torger Skretteberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hjertets funksjon ved sepsis/septisk sjokk. Kompensatoriske mekanismer og prognostiske faktorer.

Tid og sted: 9. sep. 2014 10:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, Lørenskog

Cand.med. Kashif Waqar Faiz ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Trombolyse til stroke mimics og til pasienter med relative kontraindikasjoner.

Tid og sted: 5. sep. 2014 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Jon Dahl ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Sementert versus usementert protese ved hoftebrudd-hva er best og hva er sikrest?

Tid og sted: 5. sep. 2014 10:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Marit Synnestvedt ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Introduction and implementation of new prognostic markers in breast cancer - from bench to bedside

Tid og sted: 4. sep. 2014 10:15, Store Auditorium (2 etg.), Tårnbygget (Bygg 4) på Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo.

Cand. Psychol. Erlend Mork ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "I hvilken grad kan bruk av spørreskjemaer bidra til å vurdere akutt selvmordsfare?"

Tid og sted: 2. sep. 2014 10:15, Auditorium NN05 (5. etg.), Nye nord, Akershus universitetssykehus, Lørenskog

Cand.med. Anders Johan Debes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Which optical aides may improve surgical education and patient outcomes?

Tid og sted: 2. sep. 2014 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand. scient. Morten Mattingsdal ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The translatability of results from genome wide association studies (GWAS) into modern psychiatry.