Aktuelle saker 2015 - Side 2

Publisert 5. aug. 2015 10:14

SERAF søker etter forsker i full stilling, gjerne med professorkompetanse, for et 2-årig engasjement med mulighet for forlengelse.

Publisert 22. juni 2015 15:08

At antall selvmord i befolkningen varierer med tid på året har lenge vært kjent. I vår del av verden har man sett en topp omkring april – mail. Flere forskere har imidlertid spekulert på om disse endringene er i ferd med å bli mindre.

Publisert 11. juni 2015 15:00

Ashley Muller fikk 11. juni utdelt pris for Beste Masteroppgave med Oslo-relevant tema fra Kunnskap Oslo for 2014. Kunnskap Oslo er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og byens mange kunnskapsinstitusjoner, som årlig deler ut forskningspriser for å fremme Oslo-relevant forskning.

Publisert 19. mai 2015 10:33

Professor Clausen har publisert kommentarartikkelen; "Coherent long-term treatment approaches–superior in the treatment of opioid dependence" i Addictions juni utgave. Kommentaren er en respons til artikkelen; "Mortality among individuals accessing pharmacological treatment for opioid dependence in California, 2006–10" av Evans et al, i samme tidsskrift.

Publisert 13. mai 2015 15:21

PhD-student ved SERAF, Gabrielle Welle-Strand, har publisert to artikler om nedtrapping av LAR-legemidler i graviditeten. Nedtrapping av LAR-legemidler har vært debattert hyppig  blant fagfolk og andre i Norge de senere årene. Verdens helseorganisasjon råder gravide til å fortsette med LAR-legemiddel under graviditeten i sin retningslinje fra 2014.

Publisert 11. mai 2015 13:36

Generell kartlegging (screening) av alkoholforbruk og tegn på skadelig forbruk har i mange år vært den anbefalt strategien for å redusere omfanget av alkoholskader i befolkningen.

Publisert 23. apr. 2015 13:47

I en nylig publisert artikkel i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift viser en studie av legers forskrivningsatferd at eldre leger har en tendens til å ty til høyere doser når de gir nye pasienter resepter på vanedannende legemidler.

Les hele artikkelen her (pdf)

Publisert 23. mars 2015 10:15

FNs organ for narkotikaspørsmål (CND; Commission on Narcotic Drugs) hadde sitt 58. ordinære møte i Wien 9.-17. mars 2015 i regi av UNODC (United Nations Organization on Drugs and Crime). Dette møte var viktig opp mot generalforsamlingens spesialsesjon om narkotika i New York 19.-21. april 2016 (UNGASS 2016), hvor en mulig ny internasjonal narkotika-avtale skal inngås.