2017 - Side 4

Tid og sted: 16. juni 2017 10:15, Ullevål sykehus 36: Auditoriet øyeavdelingen, Kirkeveien 166

Cand.med. Tor Kjetil Nerhus ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kirurgiske behandlingsalternativ ved kneartrose, med vekt på utredning og valg av behandlingsmetode

Tid og sted: 16. juni 2017 09:15, Rødt Auditorium, Laboratoriebygningen(bygg 25), Ullevål sykehus

MD Ben Heskestad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Dagkirurgi for degenerative spinale lidelser?

Tid og sted: 15. juni 2017 10:15, Auditoriet ved kreftsenteret på Ullevål, Bygg 11, Kirkeveien 166

M.Sc. Amin Amro ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydningen av pasientmedvirkning i behandling av kronisk sykdom med vekt på livskvalitet og betydning for prognose.

Tid og sted: 15. juni 2017 10:15, Lille auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10

Cand.med. Gry Findal ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Infections in pregnancy, which are the global threats?

Tid og sted: 15. juni 2017 10:15, Kirurgisk auditorium på Aker Sykehus

Cand.med. Gard Filip Gjerdalen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of physical activity in primary- and secondary prevention.

Tid og sted: 14. juni 2017 10:15, Lille auditorium A1.1004, Domus Odontologica (preklinisk III), Sognsvannsveien 9

M.Sc. Getachew Tesfaye Beyene ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How naturally transformable bacteria maintain their speciation.

Tid og sted: 13. juni 2017 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.med. Vibeke Gagnum ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Behandlingsmål og behandlingsmuligheter for juvenil diabetes; i dag og i morgen.

Tid og sted: 13. juni 2017 10:15, Grønt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Marianne Yardley ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Avoiding Heart Transplantation by Exercise? Concepts and mechanisms of training adaptation in Heart Failure.

Tid og sted: 12. juni 2017 10:15, Store auditorium på Ahus (frontbygget), Sykehusveien 25, Lørenskog

Cand.med. Cathrine Nørstad Engen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: New treatments in the aging and osteoarthritic joint.

Cand.med. Peder Langeland Myhre ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Risiko versus nytte ved bruk av biomarkører under behandling av kritisk syke intensivpasienter».

Tid og sted: 9. juni 2017 10:15, Seminarrom A3.3067, Rikshospitalet A, Sognsvannsveien 20

MD Linda Reme Sagedal ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Maternal obesity in a global perspective.

Tid og sted: 9. juni 2017 10:00, Store auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10

M.Sc. Anna Ulrika Lång ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Asymmetric cell division: mechanisms involved in development and cancer.

Tid og sted: 7. juni 2017 10:30, Auditoriet i Kreftsenteret (1. etg.), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Fysioterapeut Jill Brook Hervik ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Smertefysiologi og akupunktureffekt.

Tid og sted: 7. juni 2017 10:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Stig Evensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Challenges in design, implementation and analysis of behavioural interventions in psychiatry.

Tid og sted: 7. juni 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Domus academica

Cand.med. Geir Reinvik Ulimoen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Cardiac CT beyond the coronary arteries - What can we expect?»

Tid og sted: 6. juni 2017 14:00, Auditoriet i Kreftsenteret (1. etg.), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Fysioterapeut Jill Brook Hervik ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Conventional medicine and/or CAM for the consequences and adverse effects of breast cancer treatments.

Cand.med./Cand.odont. Odd Langbach ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Hvordan skal kirurgisk behandling av lyskebrokk skreddersys?"

Tid og sted: 6. juni 2017 10:15, Rødt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Elisabeth Schrumpf ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cholestatic liver diseases: At the brink of translation?

Tid og sted: 1. juni 2017 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus

Cand.med. Marit Haram ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Symptom domains in schizophrenia spectrum and affective disorders and their suitability as phenotypes in genetic studies»

Tid og sted: 1. juni 2017 09:15, Store auditorium (midtblokken), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

MScMedSc Tandekile Lubelwana Hafver ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Electrical activity in the heart and arrhythmias.

Tid og sted: 29. mai 2017 10:15, Hartvig Halvorsens Auditorium i DBL-bygget på Diakonhjemmet, Diakonveien 12

Cand.med. Cathrine Austad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mikrobiomets rolle for patogenesen ved revmatiske sykdommer.

Tid og sted: 29. mai 2017 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Fredrik Barth Brekke ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Managing sleep disorders ‐ what nephrologists should know.

MA Gunvor Aasbø ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Pårørende som ressurs ved sykdom og funksjonssvikt: Et historisk perspektiv på forholdet mellom formell og uformell omsorg».

Tid og sted: 24. mai 2017 10:15, Rødt auditorium, Labbygget (Bygg 25), Ullevål Universitetssykehus, Kirkeveien 166

MD. Sigve Holmen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 21st century medical diagnosis in low income countries: challenges  and opportunities.

Tid og sted: 23. mai 2017 10:15, Rikshospitalet B: Blått Aud 3, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Pankaj Kumar Keshari ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Functionality of SNPs in MS and other autoimmune diseases.