Aktuelle saker - Side 8

Publisert 30. aug. 2016 12:00

En ny artikkel publisert av forskere fra Sørlandet Sykehus i samarbeid med SERAF, viser at både frivillig og tvangsbehandling av rus, fører til mindre rusmiddelbruk. Mange var rusfrie 6 måneder etter utskrivelse fra døgnbehandling. 

Publisert 25. aug. 2016 12:26

Internettprogrammer som støtter atferdsendring kan lages mer effektive dersom de systematisk støtter programbrukerens motivasjon, gir hjelp ved tilbakefall, samt bygger opp under "relasjonen" til programmet. Det hevder forskere ved SERAF i en nylig publisert artikkel.

Publisert 16. aug. 2016 15:56

Bruk av antipsykotisk medikasjon blant barn og unge er lav i Norge. Dette viser en ny studie, utført av forskere fra Folkehelseinstituttet, SERAF og andre institusjoner, som har sett på hvilke barn og unge som bruker hvilke antipsykotiske medikamenter.  

Publisert 28. juni 2016 16:04

Langtidsvirkende buprenorfin er nå godkjent til opiatavhengige i USA, etter to kliniske studier. Dette betyr at USA har godkjent verdens første implantat som kan hjelpe rusmiddelavhengige mot abstinenser og forebygge overdosedødsfall.

Publisert 24. juni 2016 09:14

Hun må være SERAFs drømmestipendiat: Bred klinisk erfaring, lang fartstid fra rusfeltet, og ikke minst er vi stolte av at hun er tidligere student ved SERAFs eget erfaringsbaserte masterprogram. Nå forsker hun på naltrekson i en legemiddelstudie.

Bli bedre kjent med Kristin Klemmetsby Solli.

Publisert 22. juni 2016 07:30

Overdosedødsfall som involverer LAR-medisiner og spesielt metadon har økt i takt med mer liberale LAR retningslinjer. SERAF har undersøkt metadondødsfall i Danmark, som er blant de høyeste i verden.

Publisert 15. juni 2016 11:11

Forskere fra Skottland undersøker i en ny artikkel utdeling av nalokson til løslatte fra fengsel. SERAFs naloksonprosjektgruppe har skrevet et innlegg til artikkelen som er publisert i Addiction.

Publisert 6. juni 2016 13:32

SERAF har deltatt i et sterkt internasjonalt forskningskonsortium som har sett på sammenhengen mellom alkoholinntak og risiko for skade. Resultatene av studien viser at risikoen for å bli påført skader fra andre økte i takt med nivået av alkoholinntak hos offeret.

Publisert 31. mai 2016 10:37

I Norge er røyking fortsatt den viktigste risikofaktoren både for tidlig død og tap av friske leveår, og fører til rundt 6600 dødsfall hvert år. En som er opptatt av denne problematikken er SERAF-forsker Håvar Brendryen, som har forsket på røykesluttprogrammer i over 7 år.

Publisert 26. mai 2016 13:11

Det har vært en stor økning i antall nye rusmidler på det illegale narkotikamarkedet over hele verden, også i Norge. På norsk betegnes disse stoffene som "nye psykoaktive stoffer» (NPS). En oversiktsartikkel med bidrag fra SERAF gir en oversikt over dagens kunnskap om disse stoffene.

Publisert 24. mai 2016 09:58

I en studie ved Sørlandet sykehus har forskere sammenlignet livskvalitet mellom pasienter innlagt på medisinsk avdeling og pasienter med ruslidelse innlagt på avrusingsavdeling ved Sørlandet Sykehus. Studien er et samarbeid mellom Sørlandet Sykehus og SERAF.

Publisert 19. mai 2016 10:56

I en oversiktsartikkel i det amerikanske tidsskriftet Current Opinion in Psychiatry oppsummerer Jørgen G. Bramness og Eline B. Rognli de seneste årenes forskningslitteratur på området (met)amfetamin og psykoser.