Aktuelle saker - Side 9

Publisert 3. mai 2016 08:00

Kulturforskjeller er ingen hindring for SERAFs husstatistiker Stefania Salvatore. Den italienske Phd-studenten kom til Oslo for å bidra i et stort europeisk forskningsprosjekt på avløpsvann, og har nå gjort hjem av den norske hovedstaden.

Publisert 29. apr. 2016 11:53

De første resultatene fra det norske pilotprosjektet med utdeling av nalokson viser at opplæring av ansatte i lavterskeltiltak i utdeling av nalokson til brukere er et effektivt virkemiddel for å nå ut til en stor målgruppe.

Publisert 26. apr. 2016 11:39

Som én av Norges fremste rusforskerne er ikke Jørgen G. Bramness redd for å kaste seg ut i samfunnsdebatten. Han diskuterer gjerne på provoserende temaer som LSD-forskere og triksing av resultater, cannabisbruk i Norge eller medikamentbruk hos gravide kvinner i rusbehandling.

Publisert 15. mars 2016 08:00

Eline Borger Rognli er utdannet psykolog og har jobbet mange år med pasienter med rusmiddelproblematikk i klinikk. Hun er en populær foredragsholder innen blant annet bruk av motiverende intervju (MI) og behandling av pasienter med rus- og psykiske lidelser.

Ved SERAF forsker hun på sammenhengen mellom rus og psykose. Bli bedre kjent med Phd-student Eline Borger Rognli.

Publisert 23. feb. 2016 13:09

SERAF-forsker Svetlana Skurtveit har bidratt i en ny studie som viser at flere unge i alderen 0-17 år bruker psykofarmaka nå enn for ti år siden. Dette er den mest omfattende oversikten over trender i bruk av psykofarmaka blant barn og unge hittil gjort i Norge.

Publisert 17. feb. 2016 07:30

Som barn ønsket hun å bli snekker. Kanskje ikke så rart at hun mener en god forsker bør være lærevillig og bygge på den eksisterende kunnskapen, i tro snekker-ånd.

Bli bedre kjent med Phd-student Ingeborg Skjærvø i månedens Phd-profil.

Publisert 15. feb. 2016 12:32

I en nylig publisert studie har en forskergruppe med kolleger fra Sørlandet Sykehus, Stanford University og SERAF undersøkt hvordan ruslidelser forstås av både ansatte og pasienter i rusfeltet, samt av et utvalg fra den generelle befolkningen i Norge.

Mor og barn
Publisert 8. feb. 2016 14:26

Barneombudet har i krasse ordelag kritisert dagens behandlingspraksis av gravide kvinner i LAR-behandling.

Som et tilsvar til Barneombudet har SERAF publisert en kronikk hvor vi redegjør for relevant forskning på området.

Rektor Ole Petter Ottersen. Foto: Terje Heiestad
Publisert 1. feb. 2016 09:54

Forskning og behandling henger etter, og kan lett bli hengende ytterligere etter dersom vi ikke gjør riktige prioriteringer, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen i sitt nyeste blogginnlegg.

Publisert 8. jan. 2016 08:00

Som SERAFs danske alibi forsker han på bruk av vanedannede legemidler i både Norge og Danmark. Han brenner for å skape et helhetlig dansk rusforskningsmiljø, men moro ville han nok også hatt det som landslagslege for det danske fotballandslaget.

Bli bedre kjent med stipendiat Christian Tjagvad.

Publisert 21. des. 2015 09:30

2015 har vært et svært spennende, lærerikt og produktivt år på SERAF. Her kommer en oppsummering av noe av det vi har holdt på med i året som er gått.