Aktuelle saker ved SERAF - Side 9

Publisert 19. mai 2015 10:33

Professor Clausen har publisert kommentarartikkelen; "Coherent long-term treatment approaches–superior in the treatment of opioid dependence" i Addictions juni utgave. Kommentaren er en respons til artikkelen; "Mortality among individuals accessing pharmacological treatment for opioid dependence in California, 2006–10" av Evans et al, i samme tidsskrift.

Publisert 13. mai 2015 15:21

PhD-student ved SERAF, Gabrielle Welle-Strand, har publisert to artikler om nedtrapping av LAR-legemidler i graviditeten. Nedtrapping av LAR-legemidler har vært debattert hyppig  blant fagfolk og andre i Norge de senere årene. Verdens helseorganisasjon råder gravide til å fortsette med LAR-legemiddel under graviditeten i sin retningslinje fra 2014.

Publisert 11. mai 2015 13:36

Generell kartlegging (screening) av alkoholforbruk og tegn på skadelig forbruk har i mange år vært den anbefalt strategien for å redusere omfanget av alkoholskader i befolkningen.

Publisert 23. apr. 2015 13:47

I en nylig publisert artikkel i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift viser en studie av legers forskrivningsatferd at eldre leger har en tendens til å ty til høyere doser når de gir nye pasienter resepter på vanedannende legemidler.

Les hele artikkelen her (pdf)

Publisert 23. mars 2015 10:15

FNs organ for narkotikaspørsmål (CND; Commission on Narcotic Drugs) hadde sitt 58. ordinære møte i Wien 9.-17. mars 2015 i regi av UNODC (United Nations Organization on Drugs and Crime). Dette møte var viktig opp mot generalforsamlingens spesialsesjon om narkotika i New York 19.-21. april 2016 (UNGASS 2016), hvor en mulig ny internasjonal narkotika-avtale skal inngås.

Publisert 22. des. 2014 15:16

I en nylig publisert studie fra SERAF går det fram fra at metamfetamin er det sentralstimulerende stoffet med størst tilgjengelighet i Norge.

Publisert 4. des. 2014 14:41

Depresjon er en nokså vanlig forekommende tilstand blant voksne og eldre. Mesteparten av kunnskapsbasen knyttet til mental helse og også depresjon stammer fra «vestlige land». Vi har mindre kunnskap om utbredelse, og faktorer som påvirker depresjon fra lav- og middelinntektsland generelt og fra Afrika spesielt. 

Publisert 10. nov. 2014 11:51

Ved universitetssykehuset i Stavanger er det med bidrag fra SERAF gjennomført en studie som viser omfanget av rusutløst psykose i et kjent opptaksområde. Studien er slik sett unik i sitt slag.

Les mer om studien her