Prøveforelesninger - Side 12

Tid og sted: 31. mai 2013 10:30, Sunnaas sykehus, Nesoddtangen

Cand.med. Inger Johansen ved Institutt for helse og samfunn holder prøveforelesning over oppgitt emne: Å fremme selvbestemmelse under rehabilitering av eldre - spiller det noen rolle og hvordan kan det gjøres?

Tid og sted: 22. mai 2013 09:15, Rødt auditorium, Rikshospitalet, Oslo

Cand.san. Kristin Hjorthaug Urstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Nyretransplantasjon hos barn og voksne i Norden i 2013: forbedret overlevelse, sykelighet og selv-opplevd livskvalitet?

Tid og sted: 6. mai 2013 10:15, Auditoriet, Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF Ullevål

Cand.san. Hilde Wøien ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Etiske problemstillinger i forbindelse med intensivsedasjon.

Tid og sted: 17. apr. 2013 10:15, Auditoriet i DBL-bygget på Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 18, Oslo

M.Sc. Rikke Helene Moe ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Patient education, a topic of increasing importance?

Tid og sted: 21. mars 2013 10:15, Seminarrom A3.3067, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

MM.Sc. Lena Virta ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kunnskapsbasert rehabilitering av ikke-traumatiske skuldertilstander.

Tid og sted: 22. feb. 2013 10:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, Oslo

Cand.med. Kåre Moen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: To what extent can the patterns of life of same sex attracted men be related to wider family and gender structures in east Africa?

Tid og sted: 15. feb. 2013 10:15, Auditoriet i Fredrik Holts hus, Ullevål terrasse, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166

M.Sc. Newton Opiyo ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Moving from evidence to practice recommendations for diagnostic questions.

Tid og sted: 8. feb. 2013 10:15, Auditorium 3 Blått, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Oslo

Cand.san. Truls I. Juritzen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Normativ teori og makt i omsorgsrelasjoner i relasjon til selvbestemmelse hos beboere i sykehjem.

Tid og sted: 1. feb. 2013 10:15, Auditorium NN05, Akershus sykehus, Sykehusveien 25-27, Lørenskog

MSc. Vibeke Sundling ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Vision impairment due to diabetes mellitus - a review of causes, risk factors, detection and management.

Tid og sted: 22. jan. 2013 16:00, Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo

M.phil Hui Zuo ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Effect of lifestyle intervention on cardiovascular risk and outcome.

Tid og sted: 10. jan. 2013 15:15, Auditoriet i Fredrik Holts hus, Ullevål terrasse, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166

M.Sc. Mengistu Legesse Dadi ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The impact of the HIV epidemic on the tuberculosis epidemic and on tuberculosis control

Tid og sted: 10. jan. 2013 10:15, Auditorium 3, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A, Oslo

Cand.polit. Oddvar Solli ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Economic evaluation as a tool to guide health care decision making in chronic diseases as diabetes