Aktuelle saker 2016 - Side 2

Publisert 11. aug. 2016 15:13

I en undersøkelse av 2793 unge voksne tvillinger har forskere ved Folkehelseinstituttet i samarbeid med forskere fra Universitetet i Virginia og SERAF sett på arveligheten av cannabismisbrukslidelser og psykose.

Publisert 8. aug. 2016 11:58

En spørreundersøkelse blant eksperter på behandling av alkoholmisbrukslidelser i 20 europeiske land har sett på bruken av legemidler mot alkoholmisbrukslidelse.

Publisert 9. juli 2016 15:27

Denne uken har SERAFs Professor Thomas Clausen deltatt og bidratt ved årets Almedalsuke på Gotland.

Publisert 28. juni 2016 16:04

Langtidsvirkende buprenorfin er nå godkjent til opiatavhengige i USA, etter to kliniske studier. Dette betyr at USA har godkjent verdens første implantat som kan hjelpe rusmiddelavhengige mot abstinenser og forebygge overdosedødsfall.

Publisert 24. juni 2016 09:14

Hun må være SERAFs drømmestipendiat: Bred klinisk erfaring, lang fartstid fra rusfeltet, og ikke minst er vi stolte av at hun er tidligere student ved SERAFs eget erfaringsbaserte masterprogram. Nå forsker hun på naltrekson i en legemiddelstudie.

Bli bedre kjent med Kristin Klemmetsby Solli.

Publisert 22. juni 2016 07:30

Overdosedødsfall som involverer LAR-medisiner og spesielt metadon har økt i takt med mer liberale LAR retningslinjer. SERAF har undersøkt metadondødsfall i Danmark, som er blant de høyeste i verden.

Publisert 15. juni 2016 11:11

Forskere fra Skottland undersøker i en ny artikkel utdeling av nalokson til løslatte fra fengsel. SERAFs naloksonprosjektgruppe har skrevet et innlegg til artikkelen som er publisert i Addiction.

Publisert 14. juni 2016 12:04

En ny artikkel fra SERAF har fokusert på valideringen av 3 korte livskvalitets-spørreskjema, med utgangspunkt i data innsamlet i NorCOMT-prosjektet.

Publisert 8. juni 2016 10:35

SERAF-forskere har undersøkt forskrivning av vanedannende legemidler med spesielt fokus på benzodiazepiner, i en stor dansk nasjonal registerstudie av mer enn 30.000 personer i rusavhengighetsbehandling.

Publisert 6. juni 2016 13:32

SERAF har deltatt i et sterkt internasjonalt forskningskonsortium som har sett på sammenhengen mellom alkoholinntak og risiko for skade. Resultatene av studien viser at risikoen for å bli påført skader fra andre økte i takt med nivået av alkoholinntak hos offeret.

Publisert 2. juni 2016 11:24

31. mai publiserte EUs narkotikaovervåkingsbyrå, EMCDDA, sin årlige Europeisk narkotikarapport for 2016. Årets rapport bekrefter at MDMA igjen er et av de mest populære sentralstimulerende midlene blant Europas unge.

Publisert 1. juni 2016 20:07

Søkningen til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) flater ut. Ifølge Statusrapporten om LAR 2015 er det største behandlings- og rehabiliteringstilbudet til heroinavhengige i Norge nær full kapasitet slik det er utformet i dag.

Publisert 31. mai 2016 10:37

I Norge er røyking fortsatt den viktigste risikofaktoren både for tidlig død og tap av friske leveår, og fører til rundt 6600 dødsfall hvert år. En som er opptatt av denne problematikken er SERAF-forsker Håvar Brendryen, som har forsket på røykesluttprogrammer i over 7 år.

Publisert 26. mai 2016 13:11

Det har vært en stor økning i antall nye rusmidler på det illegale narkotikamarkedet over hele verden, også i Norge. På norsk betegnes disse stoffene som "nye psykoaktive stoffer» (NPS). En oversiktsartikkel med bidrag fra SERAF gir en oversikt over dagens kunnskap om disse stoffene.

Publisert 24. mai 2016 09:58

I en studie ved Sørlandet sykehus har forskere sammenlignet livskvalitet mellom pasienter innlagt på medisinsk avdeling og pasienter med ruslidelse innlagt på avrusingsavdeling ved Sørlandet Sykehus. Studien er et samarbeid mellom Sørlandet Sykehus og SERAF.

Publisert 19. mai 2016 10:56

I en oversiktsartikkel i det amerikanske tidsskriftet Current Opinion in Psychiatry oppsummerer Jørgen G. Bramness og Eline B. Rognli de seneste årenes forskningslitteratur på området (met)amfetamin og psykoser.

Publisert 11. mai 2016 12:31

En studie ved SERAF har undersøkt alle overdosedødsfall i tre danske kommuner. En av delstudiene omhandlet en kvalitativ tilnærming til pårørendes erfaringer med å miste et familiemedlem i overdose.

Publisert 9. mai 2016 11:36

En studie med fokus på kriminalitet blant rusbrukere er nylig publisert fra NorCOMT-prosjektet ved SERAF. Over 500 pasienter i døgn- og LAR behandling lot seg intervjue og fortalte om livssituasjonen det siste halvåret før de startet rusbehandling.

Publisert 3. mai 2016 08:00

Kulturforskjeller er ingen hindring for SERAFs husstatistiker Stefania Salvatore. Den italienske Phd-studenten kom til Oslo for å bidra i et stort europeisk forskningsprosjekt på avløpsvann, og har nå gjort hjem av den norske hovedstaden.

Publisert 29. apr. 2016 11:53

De første resultatene fra det norske pilotprosjektet med utdeling av nalokson viser at opplæring av ansatte i lavterskeltiltak i utdeling av nalokson til brukere er et effektivt virkemiddel for å nå ut til en stor målgruppe.

Publisert 26. apr. 2016 11:39

Som én av Norges fremste rusforskerne er ikke Jørgen G. Bramness redd for å kaste seg ut i samfunnsdebatten. Han diskuterer gjerne på provoserende temaer som LSD-forskere og triksing av resultater, cannabisbruk i Norge eller medikamentbruk hos gravide kvinner i rusbehandling.

Publisert 20. apr. 2016 11:12

Bruken av opioider avviker fra norske retningslinjer på flere punkter, viser en ny oversiktsartikkel publisert i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. Svetlana Skurtveit fra SERAF er en av forskerne bak artikkelen.

Publisert 6. apr. 2016 12:29

I 2014 døde minst 266 personer av overdose, de fleste unge vokse menn, som brukte heroin eller opioider. SERAF er sentral i et prøveprosjekt med utdeling av overdosemotgiften nalokson til brukere av illegale rusmidler og andre som vil kunne oppdage en overdose.

Publisert 1. apr. 2016 10:45

Ny studie viser at pasienter med totalavhold etter avgiftningsbehandling har bedre livskvalitet.

Publisert 30. mars 2016 12:06

En nylig publisert SERAF-artikkel undersøker forskrevne vanedannende legemidlers involvering i overdosedødsfall.